Saturday, October 31, 2015cuc tình nghi ng


Ghé vào đời nhau chút tình đã muộn
Anh chắc lắm lần dằn nỗi bâng khuâng
Như lúc ngoảnh nhìn dấu chân ngày cũ
Dội miết trong anh nghìn giọt khánh ngân

Như tiếng thở dài giữa khuya quạnh vắng
Một chút lời mưa cũng đủ ngậm ngùi
Tận cõi lòng em  làm sao anh thấu
Nhịp lỡ nào khêu, khua giấc ngủ vùi

 Như tiếng mưa khuya nửa đêm gõ cửa
 Lay lắt trong em trăm nỗi muộn phiền
 Dù tình em nhiều cũng không lấp đủ
 Con nước đổ về, gợn sóng tịnh yên
                                                                                 
 Thì thôi dẫu rằng chút tình đã muộn
 Hãy đứng cùng em, đứng tận cuối đường
 Đầu ngọn cuối ngành, cành gai khổ nạn
 Gói vội tình bầm, xếp một tai ương