Sunday, November 1, 2015


                        Gặp
                               ( riêng anh.)
                                
                                Cám ơn Anh đến cùng tôi  
                                Cánh cửa hạnh phúc mở bồi hồi vui
                                Bể dâu, dâu bể lấp đầy
                                Vẫn ơn đời sống đầy vơi cùng ngươì

                                Cám ơn Anh, những tiếng cười

                                Thắp chan hoà nắng thắp đời hanh hao
                                Cám ơn Anh, lúc cần nhau
                                Bờ vai che chở ngọt ngào sớm trưa

                                Cám ơn Anh, tự nguồn xưa

                                Yêu tôi không ngại sông mưa phía nầy
                                Mở trang Thiên cổ mới hay
                                Yêu từ kiếp trước, kiếp nầy gặp nhau