Wednesday, October 17, 2018
                 Một chút tình thu
                 Nhạc và lời: Nguyễn Linh Quang
                 Hòa âm : Quang Đạt
                 Trình bày : Bạch Thảo& Kim Tuấn


      Một chút tình thu (*)

     Đã tàn nụ hoa cuối cùng, 
     Nhoà phai hương sắc thời gian, 
     Đã vàng hàng cây lá khô, 
     Bay nghiêng theo từng cơn gió, 
     Đã buồn vì thu mới sang,
     Em ngồi chờ tình vỡ tan 
     Giữa rừng Gãy đổ Ngổn ngang… 
     Tình yêu như gió xoáy trong đời, 
     Tựa chiếc lá vàng 
     Hồn rồi cũng tả tơi, 
     Tình yêu như nắng qua đường,
     Người đi xa mãi không về…
     Người ơi ! Nhớ đến đêm nào, 
     ngồi một mình thắp hương lòng,
     Nhớ nét môi cười, 
     Nhớ tiếng ru hời. 
     Một trời xưa lá rơi,
     Một thu nay viễn khơi,
     Người ơi ! Nhớ đến đêm nào, 
     ngồi một mình tiếc xuân thì,
     Thoáng gió qua đời, 
     Run tiếng hoạ mi. 
     Giọng buồn than khóc ai,
     Hẹn thề thương nhớ nhau 
     Ngàn kiếp sau. Lá sẽ vàng,
     Mùa thu úa tàn,
     Hoa khô héo, 
     Tình vỡ tan ! 

Nguyễn Linh Quang
Paris 12.1996- 03.1997

"Một chút tình thu". Bản nhạc Nguyễn Linh Quang đã sáng tác cách đây đã trên hai mươi năm..
Dù mùa thoáng gió qua đời,  Dù ngàn kiếp sau, lá sẽ vàng, hoa khô héo..nhưng những notes nhạc rơi trong mùa thu thì..mãi  ngân nga, bất tận theo thời gian...

No comments:

Post a Comment