Thursday, October 19, 2017


                                     Thu trong vườn

 
Cõi thu

Cuối cùng , mùa thu ở đây
Có nắng xiên gió cõng mây nhọc lòng
Có phiến lá chở mênh mông
Rời xa chốn tạm , thinh không bộn bề

Bốn mùa mưa nắng đi , về
Còn tôi một nhánh cận kề trần gian
Nhánh già trăm mối ngổn ngang
Nhánh quạnh hiu nở , hoang mang muộn phiền

Lòng tôi , một cõi rất riêng
Từng mùa khô héo , đêm nghiêng đợi ngày
Thu trôi , trôi qua kẽ tay
Chiêm bao  về giữa , mộng đầy tiếc thu .

Mùa thu cuối , nắng âm u ..
Mùa thu cuối , gió âm u
Ai về vọng động cõi mù u tôi ...
(nt)
                         

No comments:

Post a Comment