Thursday, November 2, 2017


                                              ảnh ( Kh.V)


              G p
       
                  
                  Áo em dài cho thêm chút kiêu sa
                  Cho mùa Thu hôn lên búp tay ngà
                  Cho vũ trụ vây quanh em thần thánh
                  Bước em tới xua tan sương giá lạnh
                  Để loài người về hát khúc hoan ca
                  Để trần gian đầy tình cảm thiết tha
                  Như suối tóc em vương dài trong gió
                  Mây cúi xuống xanh tươi cùng lá cỏ
                  Trải mượt thêm cho từng bước em đi
                  Thu mơ màng trong em mắt nhu mì 
                  Em đã đến, cuối cùng em đã đến.


                   Ng. Kh ôi Vi t
                                                     

No comments:

Post a Comment