Thursday, January 25, 2018

   

                            tháng giêng.18Thơ, về một người..


nhận được  quà xuân em gi tặng,
khiến lòng bất chợt nỗi bâng khuâng
để người muôn dặm thêm thờ thẩn
đếm bước cô miên.giữa cõi trần !

nhìn áo em cho ta sống lại
 mùa hè năm học cuối trường Phan
“ em “  đan áo tặng người yêu dấu
sắp bỏ ngày vui tuổi mộng vàng

mặc áo em đan hồn chết lặng
như ngàn kim nhọn cắm vào tim
bao mùa áo đã mòn tơ sợi
màu cũng phôi pha với tủi hờn

áo mất trong những ngày chạy loạn
tình thì tan vỡ  tự năm nao
còn em biệt tích từ thôi học
chỉ một mình ta, chịu đớn đau

trước ngày mất nước, đôi lần phép
lại đến nhà em để nhớ thương
mái ngói, tường vôi như buổi nọ
chỉ người năm cũ, lạc hà phương ?

nhớ mãi mùa hè năm học cuối
sao quên manh áo lạnh em đan
lại thương vở kịch hồn chiến sĩ
nên chịu bao năm cảnh b bàng

nay bng mù khơi đang sống lại
vui buồn qua mnh áo em trao
hương xưa như vương theo tơ sợi  
làm gió ngàn phương cũng  nghẹn ngào !

Xóm Cồn Hạ Uy Di
(đầu giêng 2018)
Mường Giang

No comments:

Post a Comment