Thursday, February 1, 2018Hạnh phúc...Tìm đâu xa. Đôi khi chỉ là một góc nhỏ bình yên.
 Đôi khi, ở chính trong trái tim mình..                                        


                                     Góc của em..

                                    Góc của anh

                                     Góc cà phê mùa đông.

No comments:

Post a Comment