Friday, August 3, 2018


                   Ga chiều 
                   ( ảnh Khôi Việt)


     Đợi tàu
     con mắt mỏi .

     Anh không về bữa nay
     Đường tàu sao im ắng
     Nghe như ngoài chân mây
     Tiếng còi tàu xa vắng

     Đời tàu là nỗi đợi
     Hẹn hò và chia xa
     Đời tàu con mắt mỏi
     Ngóng từng chuyến mưa qua

     Hạnh phúc là trang giấy
     Loang lổ vết mực khô
     Là đường trăm lối rẽ
     Nghi ngại và mơ hồ

     Như ngọn bấc lụi tàn
     Thoi thóp lời trối trăn
     Như mùa đem bão tố
     Đời chia những cách ngăn

     Từng chiều qua đứng đợi
     Lạnh buốt đôi bàn tay
     Anh không về qua đó
     Anh không về hôm nay

     Con tàu đi biền biệt
     Rền rĩ tà vẹt cong
     Nghiến trên từng thanh sắt
     Đau theo nỗi chờ mong

     Con tàu không về nữa
     Còn ai đợi, ai chờ
     Suốt đời em, anh ạ
     Vô hình cả trong mơ .

     (Nhật Ng.)

No comments:

Post a Comment