Wednesday, June 27, 2018
                             dấu xưa( ảnh Khôi Việt)


        Cổ tích. Ln về.

          Lần tôi 
         về chốn cũ
         Cổ tích buồn hơn  xưa
         Lá khô vàng ủ rủ
         Bên thềm
         cỏ lưa thưa

        Thời gian 
        nhòa vết mực
        Sương pha mờ hơi người
        Ngọn cỏ nào bứt rứt
        Ký ức nào 
        chưa nguôi

        Tìm nhớ 
        trong sợi nắng
        Tìm  thương  
        trong sợi mưa
        Chút tình tôi xa vắng
        Vá víu ngọn ngành xưa

        Không lần 
        về chốn cũ
        Cổ tích 
        mờ dấu xưa
        Khu vườn trong huyền thoại 
        Đã chìm 
        vào cơn mưa ..

        Môi nào 
        vừa chạm phớt
        Phiến lá sầu chơi vơi
        Ký ức nào rơi rớt
        Lả tả 
        ngày rụng rơi

        Em trăm năm có lẻ
        Rót tình 
        trôi mênh mông
        Tôi một đời 
        quạnh quẽ
        Hư không tay bế bồng

        Em trăm năm xa biệt
        Em nghìn năm mù tăm
        Cổ tích 
        gầy như lá
        Tình tôi 
        gầy lặng câm

        Bàn tay 
        em phù phép
        Rừng xưa 
        không lối về
        Như con sâu trốn lá
        Tìm tôi giữa bộn bề

        Khi em 
        về chốn cũ
        Mở tay ngó ngày xưa
        Trong những đường gân đỏ
        Giữ dùm tôi giọt mưa

        Mưa 
        không làm em khóc
        Dễ chi làm em buồn
        Chỉ là tôi,
        khờ dại
        Chỉ là tôi
        dại khờ .
     
        ( thơ Nhật. Ng.)

No comments:

Post a Comment