Monday, November 26, 2018


       Mùa Thu qua ống kính 
       của Nguyễn Khôi Việt

      Quanh chúng ta..
      là những mùa hạnh phúc.   


No comments:

Post a Comment